MVP Praha 30.11.2019 - V, R.CAC - (dokončen šampion CZ)

Slovensko 7.12.2019 - V, R.CAC

Slovensko 8.12.2019 - V1, CAC (započat šampion Slovenska)

Maďarsko 13.2.2020 - V1, CAC (započat šampion Maďarska)

Maďarsko 14.2.2020 - V1, CAC

Maďarsko 15.2.2020 - V1, CAC, R.CACIB

Maďarsko 16.2.2020 - V, R.CAC 
MVP  Brno 4.2.2018 - V

NV Ostrava 7.4.2018 - V1, CAC (započat šampion CZ)
SV KCHVO Točník 12.5.2018 - V1, CAC

Chorvatsko 26.7.2018 - Excelent, CAC 

(započat šampion Chorvatska)

Chorvatsko 27.7.2018 - Excelent, R.CAC

Chorvatsko 28.7.2018 - Excelent, R.CAC
Chorvatsko 29.7.2018 - Excelent, R.CAC, R.CACIB
MVP Praha 2.12.2018 - V1, CAC