MVP  Brno 4.2.2018 - V


NV Ostrava 7.4.2018 - V1, CAC


SV KCHVO Točník 12.5.2018 - V1, CAC


Chorvatsko 26.7.2018 - Excelent, CAC


Chorvatsko 27.7.2018 - Excelent, R.CAC


Chorvatsko 28.7.2018 - Excelent, R.CAC


Chorvatsko 29.7.2018 - Excelent, R.CAC, R.CACIB


MVP Praha 2.12.2018 - V1, CAC